Kreyòl (Ayiti)
Logo

Location Pi bon s.i.l la

Yon lojisyèl konplè pou jesyon ak optimizasyon laboratwa medikal yo

Nouvèl

Yon SIL ki fèt egsakteman pou laboratwa ou a

Inovasyon ak efikasite espesyalman pou ou!

Lis Atik sou Silabmed

Affichage # 
blog-1 Li rès la...

Chwazi yon SIL pou laboratwa ou a

Yon SIL (sistèm jesyon enfomasyon pou laboratwa) kapab konplètman chanje fason travay la fè nan yon laboratwa e ka antrene yon amelyorasyon siyifikatif nan prodikitivite laboratwa,e anplis li ka infomatize anpil done

blog-1 Li rès la...

Silabmed, yon SIL trè pèfòman.

Lè pou chwazi yon SIL ( sistèm Enfòmasyon pou Laboratwa) pou biznis ou, desizyon sa ka baw tèt fè mal. Li enpòtan anvan ou fè chwa pou ou kòmanse pa yon rechèch kote founisè yo epi defini ki sa wap gen bezwen nan laboratwa a

Ou vle vinn pi konpetitif?

Ofri meyè sèvis ak pasyan e ak doktè ou yo avèk yon zouti ki fèt pou ou

Vizite sit Konpayi an pou plis enfomasyon
Toggle Bar